• Juridisch advies
  • Procederen
  • Ervaren jurist

Algemeen bestuursrecht - Omgevingsrecht

Bezwaar en beroep (eventueel voorafgegaan door een zienswijze) tegen besluiten van de overheid over onder meer aanwijzingen, Bibob, huisvesting, ontheffingen, openbaarheid van bestuur, Opiumwet, subsidies, toestemmingen, uitkeringen en vergunningen. 

In het omgevingsrecht zien de besluiten van de overheid op omgevingsplannen, bouwen, gebruik van gronden, milieubelastende activiteiten, slopen en andere onderwerpen gerelateerd aan de Omgevingswet en in ruimere zin de fysieke leefomgeving. 

Ook bij de aanvraag en tijdens toezicht & handhaving (bijvoorbeeld last onder dwangsom, bestuurlijke boete of intrekking van besluiten) is juridische bijstand sterk aan te raden.